HOTSETIK TESTURA

Bete hutsuneak definizioari dagokion hitz idatziz.
1. Testua osatzen duten unitaterik txikienak dira.2. z/h/u/z/a/t/i/a ordenatuz, osatzen da.3. ,ezaugarriak, izakiak... adierazteko erabiltzen dugu.4. Ideien berri emateko aldiz, behar dira. 5. Hizkuntza unitaterik handiena dugu.
6. Hizkuntza unitateak, txikienetik handienera: > > > 7. Zer dira komiki honetan azaltzen direnak? Mattin8. Eta honetakoak? Mattin9. Ea hauek asmatzen dituzun: MattinGizakiok Lapurdin eta Gipuzkoan ebakitzen ditugun hotsak dira