AHALERA NOR-NORI ALEGIAZKOA

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzailea

NIRIHIRI (n)HIRI (m)HARIGURIZURIZUEIHAIEI
NI
HI
HURA
GU
ZU
ZUEK
HAIEK