AHALERA NOR-NORI LEHENA

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzailea


NIRIHIRI (n)HIRI (m)HARIGURIZURIZUEIHAIEI
NI
HI
HURA
GU
ZU
ZUEK
HAIEK