AHALERA NOR-NORI-NORK LEHENA (NOR: HAIEK)

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzailea
NIRIHIRI (n)HIRI (m)HARIGURIZURIZUEIHAIEI
NIK
HIK (n/m)
HARK
GUK
ZUK
ZUEK
HAIEK