AHALERA NOR-NORI-NORK ORAINA (NOR: HAIEK)

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzaileaNIRIHIRI (n)HIRI (m)HARIGURIZURIZUEIHAIEI
NIK
HIK (n)
HIK (m)
HARK
GUK
ZUK
ZUEK
HAIEK