AHALERA NOR-NORK LEHENA

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzailea
1. Kepak ni kotxean eraman .
2. Nik zu Junkalekin paseatzen ikus .
3. Andre hark gu ederki ikus .
4. Zerk ekar zuek niregana.
5. Amonak ni maite .
6. Zeinek jo zu?
7. Inguruko txoriek esna gu.
8. Nik zuek ederki engaina .
9. Zuk ni gorde .
10. Guk zu harrapa .
11. Zuk hori esanda, erabat harriturik utz gu.
12. Gurasoek zuek telebista ikusi gabe utz .
13. Zuek ni ezagut .
14. Nire gurasoek zuek ez agurtu.
15. Istilu ederrean sar zuek gu.
16. Eguzkiak zuek erreta utz .
17. Berri horiek ni kezkatuta utz .
18. Mutil hark zu ez har
19. Lagunek gu lanean jarraitzeko bultza .
20. Guk zuek oso maite .