AHALERA NOR-NORK LEHENA (NOR: HURA/HAIEK)

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzailea
HURAHAIEK
NIK
HIK (n)
HARK<
GUK
ZUK
ZUEK
HAIEK