AHALERA NOR-NORK ORAINA

Idatz ezazu kasu bakoitzean egokia den ahalerako aditz laguntzailea
NIHIHURAGUZUZUEKHAIEK
NIK
HIK (n)
HIK (m)
HARK
GUK
ZUK
ZUEK
HAIEK